Notice: Undefined property: Runtime::$language in /home/latisse/public_html/runtime.inc on line 35
LATISS :: Igaunija
Intellectual
property
protection

KOPŠ  1994 
 LAT | RUS | ENG


Igaunija

Nepieciešamo dokumentu saraksts dizainparauga reģistrācijas pieteikuma iesniegšanai Igaunijas Republikā

 1. Iesniedzēja pilns vārds un adrese;
 2. Dizainparauga nosaukums;
 3. Рilns autora vārds un  adrese;
 4. Detalizēts dizainparauga apraksts;
 5. Dizainparauga fotogrāfijas vai grafiskie attēli (7 fotogrāfijas (grafiskie attēli) katram parauga skatam. Dizainparauga skatu daudzums ir atkarīgs no iesniedzēja vēlmes, bet jābūt vismaz vienam vispārīgam skatam);
 6. Gadījumā, ja pieteikumā ir vairāki parauga varianti, nepieciešami katra varianta apraksti un fotogrāfijas (3 fotogrāfijas vai attēli katram variantam);
 7. Ja ir nepieciešams priekšmeta ārēja izskata papildus apraksts,  var tikt iesniegta priekšmeta ergonomiskā shēma vai paraugs (pēc iesniedzēja vēlmes);
 8. Pirmā pieteikuma Prioritātes datums, numurs un valsts, ja konvencijprioritāte tiek pieprasīta (notariāli apstiprināta pirmā pieteikuma kopija var tikt iesniegta triju mēnešu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas);
 9. Apstiprināts oficiāls starptautiskās izstādes prioritātes dokuments, ja izstādes prioritāte tiek pieprasīta (var tikt iesniegts triju mēnešu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas);
 10. Gadījumā, ja tiek pieprasīta prioritāte, pamatojoties uz atbilstošu starptautisko pieteikumu, starptautiskā pieteikuma apstiprinātai kopijai jābūt iesniegtai triju mēnešu laikā skaitot no pieteikuma reģistrācijas dienas; Patentu valdei ir tiesības pieprasīt prioritātes dokumentu tulkojumu uz igauņu vai angļu valodām.
 11. Pilnvara (legalizācija nav nepieciešama; pilnvarā jābūt norādītam iesniedzēja vārdam, personas, kas paraksta pilnvaru, vārdam, amatam, paraksta datumam un vietai. Pilnvara var tikt iesniegta divu mēnešu laikā, skaitot no pieteikuma dienas).

Lūdzu ievērojiet: dizainparauga apraksts var būt igauņu, angļu, vācu, krievu, franču valodās.

© Intelektuālā īpašuma juridiskā firma LATISS, 2006