Notice: Undefined property: Runtime::$language in /home/latisse/public_html/runtime.inc on line 35
LATISS :: Igaunija
Intellectual
property
protection

KOPŠ  1994 
 LAT | RUS | ENG


Igaunija

1. Nepieciešamo dokumentu saraksts patenta pieteikuma iesniegšanai Igaunijā

 1. Nacionālajam patentu pieteikumam:
 2. Pieteicēja(-u) pilns vārds un adrese;
 3. Izgudrotāja(-u) pilns vārds un adrese;
 4. Izgudrojuma nosaukums;
 5. Detalizēts izgudrojuma apraksts un izgudrojuma formula;
 6. Rasējumi, ja tie nepieciešami, lai izprastu izgudrojuma un tā formulas būtību;
 7. Izgudrojuma kopsavilkums;
 8. Prioritātes dokumenta numurs, valsts, datums; ja tiek pieprasīta konvencijprioritāte, tad notariāli apstiprināta pirmā pieteikuma kopija (var tikt iesniegta triju mēnešu laikā no pieteikuma iesniegšanas datuma);
 9. Oficiāli apstiprināts izstādes prioritātes dokuments, ja tiek pieprasīta izstādes prioritāte (var tikt iesniegta triju mēnešu laikā no pieteikuma iesniegšanas datuma).
 10. Dokuments, kas apliecina Mikroorganismu celma depozītu, ja izgudrojuma objekts ir mikroorganismu celms vai tā lietošana.  
 11. Dokumenti iesniedzami igauņu valodā, izņemot izgudrojuma aprakstu, kurš ir jāiesniedz arī angļu valodā. Tulkojumi igauņu valodā var tikt iesniegti triju mēnešu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas.  

2.      Starptautiskā (PCT) patentu pieteikuma nacionālā fāze.

 1. Pieteicēja (-u) pilns vārds un adrese;
 2. Izgudrojuma nosaukums;
 3. Izgudrotāja (-u) pilns vārds un adrese;
 4. Detalizēts izgudrojuma apraksts un izgudrojuma formula;
 5. Rasējumi (ja ir);
 6. Izgudrojuma kopsavilkums;
 7. Starptautiskās publikācijas kopija;
 8. Starptautiskā meklējuma rezultāti (un Starptautiskās iepriekšējās ekspertīzes rezultāti, ja pieejami);
 9. Izgudrojuma formulas, kopsavilkuma un rasējumu apzīmējumu tulkojums lietuviešu valodā. 

Pieteikums Igaunijas patenta saņemšanai uz starptautiskā pieteikuma pamata jāiesniedz Igaunijas Patentu Valdei 31 mēneša laikā skaitot no prioritātes datuma. 

Ievērībai: igauņu valodā jābūt iztulkotiem tikai pieprasījumam, kopsavilkumam un zīmējumu (ja tiek sniegti) teksta komentāriem. © Intelektuālā īpašuma juridiskā firma LATISS, 2006