Notice: Undefined property: Runtime::$language in /home/latisse/public_html/runtime.inc on line 35
LATISS :: Igaunija
Intellectual
property
protection

KOPŠ  1994 
 LAT | RUS | ENG


Igaunija

Nepieciešamo dokumentu saraksts preču zīmes reģistrācijas pieteikumam Igaunijas Republikā 

  1. Pieteicēja pilns vārds un adrese;
  2. Preču vai/un pakalpojumu saraksts atbilstoši Starptautiskās Preču un Pakalpojumu klasifikācijas klasēm  (pieteikumā var tikt iekļauts jebkāds klašu skaits)
  3. Īss preču zīmes apraksts (nav obligāts: pēc iesniedzēja vēlmes vai Patentu valdes īpaša pieprasījuma)
  4. Prioritātes datums, pirmā pieteikuma numurs un valsts, ja konvencijprioritāte tiek pieprasīta;
  5. Pirmā pieteikuma notariāli apstiprināta kopija, ja konvencijprioritāte tiek pieprasīta (var tikt iesniegta triju mēnešu laikā no pieteikuma iesniegšanas datuma);
  6. Oficiāli apstiprināts starptautiskās izstādes prioritātes dokuments, ja izstādes prioritāte tiek pieprasīta (var tikt iesniegts triju mēnešu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas). Patentu valdei ir tiesības pieprasīt prioritātes dokumenta tulkojumu uz igauņu vai angļu valodām.
  7. Pilnvara (legalizācija nav nepieciešama); pilnvarā jābūt norādītam iesniedzēja vārdam, personas, kas paraksta pilnvaru, vārdam un amatam, paraksta vietai un datumam (var tikt iesniegta divu mēnešu laikā no pieteikuma iesniegšanas datuma);
  8. Preču zīmes attēla paraugi vai 9 fotogrāfijas/izdrukas 8 x 8 cm, vai 9 logotipi (oriģinālie)
© Intelektuālā īpašuma juridiskā firma LATISS, 2006